#بازیکناتحادوضعیت
1 jghhjghjgjyh *avengers*chapar bax تسخیر
2 helensa *avengers*chapar bax تسخیر
3 پویا13 *avengers*chapar bax تسخیر
4 sotoon ۩ کـمــانــداران ۩ تسخیر
5 robert325 *avengers*chapar bax تسخیر
6 جنگجو50 king in the north تسخیر
7 چنار1990 ۩ کـمــانــداران ۩ تسخیر
8 sultan_rings *avengers*chapar bax تسخیر
9 wall post *avengers*chapar bax تسخیر
10 خسته های روزگار *avengers*chapar bax تسخیر
11 ***general*** *avengers*chapar bax تسخیر
12 miladkhani *avengers*chapar bax محافظت
13 پویا13 *avengers*chapar bax محافظت
14 sufi12 ۩ کـمــانــداران ۩ محافظت
15 yahya001 *avengers*chapar bax محافظت
16 javaddj7 *avengers*chapar bax محافظت
17 miladkhani *avengers*chapar bax محافظت
18 wall post *avengers*chapar bax محافظت
19 wall post *avengers*chapar bax محافظت
20 javaddj7 *avengers*chapar bax محافظت
21 miladkhani *avengers*chapar bax محافظت
22 wall post *avengers*chapar bax محافظت
#بازیکناتحاد
1 alireaza.topol *avengers*chapar bax
2 helensa *avengers*chapar bax
3 nfgyj *avengers*chapar bax
4 nfgyj *avengers*chapar bax
5 sultan_rings *avengers*chapar bax
6 sultan_rings *avengers*chapar bax
7 sultan_rings *avengers*chapar bax
8 helensa *avengers*chapar bax
9 helensa *avengers*chapar bax
10 nfgyj *avengers*chapar bax
11 nfgyj *avengers*chapar bax
12 sultan_rings *avengers*chapar bax
13 nfgyj *avengers*chapar bax
14 yasin122 لوبیای سحر آمیز
15 چنار1990 ۩ کـمــانــداران ۩
16 yahya001 *avengers*chapar bax
17 sultan_rings *avengers*chapar bax
18 nfgyj *avengers*chapar bax
19 چنار1990 ۩ کـمــانــداران ۩
20 nfgyj *avengers*chapar bax
21 helensa *avengers*chapar bax
22 sultan_rings *avengers*chapar bax
23 g-eazy *avengers*chapar bax
24 g-eazy *avengers*chapar bax
25 wall post *avengers*chapar bax
26 wall post *avengers*chapar bax
27 چنار1990 ۩ کـمــانــداران ۩
28 wall post *avengers*chapar bax
29 nfgyj *avengers*chapar bax
30 wall post *avengers*chapar bax
31 sultan_rings *avengers*chapar bax
32 robat6566 *avengers*chapar bax
33 nfgyj *avengers*chapar bax
34 wall post *avengers*chapar bax
35 wall post *avengers*chapar bax
36 alireaza.topol *avengers*chapar bax
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین themorteza2
مهاجمین aghazae20
مهاجمین arimember
مهاجمین متروکه دارم متروکه
مهاجمین sufi12
مهاجمین @_._@
@مدافعین
مهاجمین amindmc
مهاجمین themorteza2
مهاجمین ali2243
مهاجمین sadegh.lord
مهاجمین khorma1
مهاجمین vaba007
@غارت کنندگان
مهاجمین themorteza2
مهاجمین sufi12
مهاجمین helensa
مهاجمین lord hldv
مهاجمین hammer of the gods
مهاجمین چنار1990
مهاجمین lord***
مهاجمین assasen
مهاجمین milad2sib
مهاجمین l vazir l
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین سرداران پارسی
مهاجمین king rezaaa
مهاجمین themorteza2
مهاجمین lord constantine
مهاجمین kungfu 2018
مهاجمین gorgetakcheshm
مهاجمین afshin_baran
مهاجمین پویا13

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 yahya001 7332063
2 سرداران پارسی 5782528
3 helensa 5765784
4 خسته های روزگار 5424356
5 پویا13 4652681
6 gorgetakcheshm 3358440
7 cutcaste 3196857
8 wall post 2977084
9 shajerat2424 2651257
10 چنار1990 2598682

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 helensa 15127593
2 سرداران پارسی 3882526
3 sajjad1101 3730845
4 amindmc 1123552
5 sss666 755359
6 درنده جنوب 711103
7 sotoon 647058
8 zambi2018 601032
9 yahya001 506944
10 aylar0137870 401617

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 helensa 32894048318
2 خسته های روزگار 20325256505
3 wall post 18392885841
4 ساوالان 2018 16208429045
5 سرگروهبان 15658042331
6 yahya001 15401855957
7 g-eazy 14949961632
8 چنار1990 13369034177
9 gorgetakcheshm 12934678539
10 cutcaste 11373285015

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 wall post 29795
2 helensa 29577
3 yahya001 28582
4 هادی کبیر 26618
5 sultan_rings 24845
6 shajerat2424 23104
7 g-eazy 22344
8 hammer of the gods 22188
9 چنار1990 22146
10 پویا13 22001

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 *avengers*chapar bax 55592517
2 ۩ کـمــانــداران ۩ 14986799
3 مـادهــــا 13246538
4 persian gulf 12630955
5 * blade of the gods* 3791149
6 mammad666 1796922
7 125 1562397
8 ۩ پـارســیــان ۩ 1251911
9 ۩۩۩ارتش طلایی۩۩۩ 1216703
10 kavez 904224

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 *avengers*chapar bax 18718891
2 مـادهــــا 4982479
3 ۩ کـمــانــداران ۩ 3207902
4 persian gulf 853326
5 * blade of the gods* 839665
6 kavez 793995
7 ۩ پـارســیــان ۩ 396062
8 *avengerss* 330994
9 ۩۩۩ارتش طلایی۩۩۩ 177009
10 house targaryen 118771

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 *avengers*chapar bax 200249355366
2 persian gulf 40189868586
3 ۩ کـمــانــداران ۩ 28503885472
4 مـادهــــا 25312091567
5 mammad666 10937054048
6 آینده 7973210236
7 دوست داشتنی 6886473537
8 kavez 5673663775
9 * blade of the gods* 2866024255
10 125 2855449829

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 *avengers*chapar bax 705327
2 ۩ کـمــانــداران ۩ 282688
3 persian gulf 164969
4 * blade of the gods* 74606
5 ۩ پـارســیــان ۩ 31948
6 لوبیای سحر آمیز 25971
7 chapar bax 21791
8 ۩۩۩ارتش طلایی۩۩۩ 21138
9 مـادهــــا 19721
10 125 17523

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 3440

بازیکنان فعال : 919

بازیکنان آنلاین : 16

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 1791 % 52
نجار 315 % 9
منجم 593 % 17
صنعتگر 490 % 14
معمار 251 % 7